اهداف موسسه

اهداف و ماموریت های موسسه مطابق اساسنامه به شرح زیر می‌باشد

  • کمک مالی و فکری جهت تحکیم خانواده ها
  •  تبلیغ به امر ازدواج
  •  مساعدت به خانواده های منیع الطبع لازم التوجه اعم از مادی و معنوی به ویژه در امر ازدواج
  •  تامین هزینه ازدواج جوانانی که استحقاق آنها محرز می باشد
  • پرداخت وام جهت تدارک مسکن یا ایجاد ساختمان و یا تعمیر و مرمت
  • فراهم آوردن اسباب تحصیل و یا ادامه تحصیل جوانان
  • گماردن جوانان به مشاغل و مکاسب متناسب
  • کمک مالی به صورت قرض الحسنه یا بلاعوض به جوانان
  • مساعدت به سایر موسسات خیریه اسلامی و عام المنفعه