کمک هزینه تحصیلی جوانان مستعد

پیگیری امور تحصیلی دانش آموزان ممتاز و مستعد لازم التوجه، رایزنی و هماهنگی با دستگاه های مربوطه از جمله اداره کل آموزش و پرورش استان و دیگر سازمان‌های مردم نهاد در پوشش دادن امور آموزشی و پرورشی دانش آموزان به عمل آمده و کلاس‌های آموزشی با حضور دبیران مجرب و برنامه ریزی بسیار دقیق تشکیل می شود.