دسته بندی اخبار و اطلاعیه

معرفی پروژه مهم مسکن جوانان در شهر یزد

عملیات اجرائی پروژه مسکن جوانان یزد شامل ۴۸۰ واحد مسکونی، مجموعه فرهنگسرا و مراکز آموزشی  با هدف تأمین مسکن بخشی از زوجین جوان و لازم التوجه...