راهنمای تکمیل فرم درخواست کمک هزینه

لطفا قبل از تکمیل و ارسال فرم درخواست کمک هزینه راهنمای زیر را به طور کامل مطالعه نمایید. به درخواست هایی که در چهارچوب راهنمای زیر ارسال نشده باشد ترتیب اثر داده نخواهد شد

۱- اطلاعات ورودی از جمله نام، نام خانوادگی، نام پدر، محل تولد، مشخصات فرزندان و ادرس ها باید با حروف فارسی و به دقت تکمیل گردند. لطفا از بکاربردن کلمات انگلیسی، فینگلیش یا عباراتی مانند ندارم، وجود ندارد، نمیدانم و امثال مشابه خوداری نمایید.

۲- مشخصات هویتی درخواست کننده باید مطابق با کارت ملی و شناسنامه شخص تکمیل گردد. هر گونه مغایرت بین اطلاعات ورودی و پیوست ها باعث رد شدن درخواست خواهد شد.

۳- تلفن همراه خود را در فرم مربوطه به دقت وارد نمایید. ارتباط ما با شما از طریق این شماره تلفن خواهد بود. همچنین در صورتی که ایمیل ادرس در دسترس دارید ان را در فرم مربوطه وارد نمایید.

۴- لطفا تمام مدارک درخواست شده از جمله کلیه صفحات شناسنامه و کارت ملی درخواست کننده و دختر و همچنین صداقنامه را به صورت هر کدام در یک تصویر مجزا و در ابعاد مناسب با حجمی کمتر از ۵۰۰ کیلوبایت برای هر فایل پیوست نمایید.

۵- لطفا با توجه به نوع درخواست خود(کمک هزینه ازدواج/جهیزیه) گزینه های مربوطه را به دقت تکمیل نمایید و از بکاربردن عبارات حداقل قیمت، حداکثر وام، هر چقدر باشد، حداکثر مهلت و امثال مشابه برای درج در بخش مبلغ درخواستی یا تعداد اقساط بپرهیزید.

۶- با کلیک بر روی ارسال درخواست ضمن تایید و پذیریش موارد ذکر شده بالا لازم است چند دقیقه برای پردازش و ارسال فرم صبر نمایید. ارسال فرم با توجه به سرعت اینترنت شما از چند ثانیه تا چند دقیقه بطول خواهد انجامید. لطفا تا نمایش پیغام موفقیت امیز بودن ارسال و نمایش کد رهگیری خود منتظر بمانید و پنجره مرورگر خود را نبندید

۷- کد رهگیری دریافت شده پس از ارسال موفقیت امیز را نزد خود نگاه دارید. پیگیری های آتی تنها از طریق کد رهگیری دریافتی امکان پذیر خواهد بود.

لینک های مفید:

ارسال درخواست کمک هزینه

پیگیری درخواست ارسال شده

تماس با مرکز الزهرا(س) یزد